مرور محصولات و خدمات

سرور مجازی اروپا (لینوکس و ویندوز آلمان و فرانسه)

پلن پایه سرور مجازی آلمان
550,000 تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
CPU 2vCore(s)
رم 2 گیگابایت
فضا(گیگابایت) 40
ترافیک 15TB
نوع مجازی ساز KVM
کنترل پنل انتخابی
دسترسی VNC
امکان نصب سیستم‌عامل دلخواه
دسترسی به گراف ترافیک
تضمین منابع ارائه شده
پلن حرفه ای سرور مجازی آلمان
1,400,000 تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
CPU 3vCore(s)
رم 4 گیگابایت
فضا(گیگابایت) 30
ترافیک نامحدود
نوع مجازی ساز KVM
کنترل پنل انتخابی
دسترسی VNC
امکان نصب سیستم‌عامل دلخواه
دسترسی به گراف ترافیک
تضمین منابع ارائه شده
پلن ویژه سرور مجازی آلمان
1,700,000 تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
CPU 4vCore(s)
رم 8 گیگابایت
فضا(گیگابایت) 100
ترافیک 2TB
نوع مجازی ساز KVM
کنترل پنل انتخابی
دسترسی VNC
امکان نصب سیستم‌عامل دلخواه
دسترسی به گراف ترافیک
تضمین منابع ارائه شده