مرور محصولات و خدمات

سرور مجازی یا vps ویندوز و لینوکس ایران

پلن پایه سرور مجازی ایران
935,000 تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
CPU 4vCore(s)
رم ۴ گیگابایت
فضا(گیگابایت) 50
ترافیک 400GB
نوع مجازی ساز KVM
کنترل پنل انتخابی
دسترسی VNC
امکان نصب سیستم‌عامل دلخواه
دسترسی به گراف ترافیک
تضمین منابع ارائه شده
پلن حرفه ای سرور مجازی ایران
1,200,000 تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
CPU 4vCore(s)
رم 8 گیگابایت
فضا(گیگابایت) 100
ترافیک 500GB
نوع مجازی ساز KVM
کنترل پنل انتخابی
دسترسی VNC
امکان نصب سیستم‌عامل دلخواه
دسترسی به گراف ترافیک
تضمین منابع ارائه شده
پلن ویژه سرور مجازی ایران
2,000,000 تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
CPU 6vCore(s)
رم 32 گیگابایت
فضا(گیگابایت) 200
ترافیک 800GB
نوع مجازی ساز KVM
کنترل پنل انتخابی
دسترسی VNC
امکان نصب سیستم‌عامل دلخواه
دسترسی به گراف ترافیک
تضمین منابع ارائه شده